Práce restaurátora je velké dobrodružství

je to nikdy nekončící proces poznávání, celoživotního učení a práce. Nic nenaučí trpělivosti tolik, jako oprava nebo restaurování starého předmětu. Velký respekt k dovednosti starých mistrů učí restaurátora pokoře. Jde o pochopení významu zachování starých předmětů pro budoucnost, jde o zachování řemesla, starých technologií a úcty k dílu starých řemeslníků. Ukázky prací naší dílny najdete ve fotogalerii, kterou budeme postupně doplňovat. Uvítáme pochvalu i kritiku, dobré nápady, podněty a samozřejmě i Vaše objednávky.