AIR INDUSTRY SERVICE CZ, s.r.o.

korespondenční adresa:

AIR INDUSTRY SERVICE CZ, s.r.o.
Richard Vaňkát
poste restante
257 51 Bystřice


provozovna:

RESTAURÁTORSKÁ DÍLNA NOVORETRO
K letišti
Nesvačily
257 51 Bystřice u Benešova
+420 604 900 142
richard.vankat@gmail.com
S KÝM SPOLUPRACUJEME

www.oldradio.cz

www.retroservis.cz

 

Práce restaurátora je velké dobrodružství

je to nikdy nekončící proces poznávání, celoživotního učení a práce. Nic nenaučí trpělivosti tolik, jako oprava nebo restaurování starého předmětu. Velký respekt k dovednosti starých mistrů učí restaurátora pokoře. Jde o pochopení významu zachování starých předmětů pro budoucnost, jde o zachování řemesla, starých technologií a úcty k dílu starých řemeslníků. Ukázky prací naší dílny najdete ve fotogalerii, kterou budeme postupně doplňovat. Uvítáme pochvalu i kritiku, dobré nápady, podněty a samozřejmě i Vaše objednávky.