AIR INDUSTRY SERVICE CZ, s.r.o.

korespondenční adresa:

AIR INDUSTRY SERVICE CZ, s.r.o.
Richard Vaňkát
poste restante
257 51 Bystřice


provozovna:

RESTAURÁTORSKÁ DÍLNA NOVORETRO
K letišti
Nesvačily
257 51 Bystřice u Benešova
+420 604 900 142
richard.vankat@gmail.com
S KÝM SPOLUPRACUJEME

www.oldradio.cz

www.retroservis.cz

 

Každá stará věc vyžaduje citlivý přístup a při pokusu o její návrat do života, je nutno hledat vhodný pracovní postup tak, aby byl obnoven vzhled a funkčnost s ohledem na zachování patiny, známek stáří a používání. Restaurátor při volbě nejvhodnějšího pracovního postupu vychází z následujících pojmů:

- původní stav   -  kdy je předmět pouze očištěn a bez dalších zásahů ponechán v původním, nezměněném stavu

- výborný           -  na předmětu nejsou znát známky používání a stáří, většinou byly málo používány  a velmi dobře uloženy

- velmi dobrý      -  předmět nese známky běžného používání, není narušena konstrukce ani funkčnost

- dobrý                 -  předmět má vlivem používání drobná poškození, místy uvolněná konstrukce, omšelý povrch, funkčnost částečná

- špatný            - předmět většinou postižen vlhkem, s uvolněnou konstrukcí, chybějícími fragmetky, poškozením povrchu, nefunkční

- renovace          - předmět je vyčištěn, provedeny drobné opravy, původní lak ošetřen a nakonzervován

- repase           - předmět je očištěn, provedeny větší opravy, původní lak opraven a nakonzervován, zpevněna konstrukce

- restaurování   - velmi poškozený předmět rozebrán, oprava konstrukce, doplnění chybějících fragmentů, nová povrchová úprava, nevratně poškozené části nahrazeny novými. Obnovena funkčnost a vzhled.